platter 1

051 Platter 1 (21 pcs.)

Salmon & Cheese Tataki Nigiri (1 pc.)

Tuna Nigiri (1 pc.)

Prawn Nigiri (1 pc.)

Smoked Salmon Mini Maki (6 pcs.)

Spicy Salmon Maki (6 pcs.)

California Maki (6 pcs.)

  • Share