platter 3

053 Platter 3 (34 pcs.)

Salmon & Cheese Tataki Nigiri (1 pc.)

Tuna Nigiri (1 pc.)

Prawn Nigiri (1 pc.)

Beef Tataki Nigiri (1 pc.)

Salmon Mini Maki (6 pcs.)

Grilled Tuna Maki (6 pcs.)

California Maki (6 pcs.)

Tempura Prawn Maki (6 pcs.)

West Cowboy Maki (6 pcs.)

  • Share