platter 5

055 Platter 5 (62 pcs.)

Salmon Nigiri (2 pcs.)

Tuna Nigiri (2 pcs.)

Squid Tataki Nigiri (2 pcs.)

Prawn Nigiri (2 pcs.)

Beef Tataki Nigiri (2 pcs.)

Salmon Mini Maki (6 pcs.)

Cheese Mini Maki (6 pcs.)

Chicken Katsu Maki (6 pcs.)

Spicy Salmon Maki (6 pcs.)

Tempura Prawn Maki (6 pcs.)

Grilled Tuna Maki (6 pcs.)

Sun Rise Maki (6 pcs.)

Salmon Sashimi (5 pcs.)

Tuna Sashimi (5 pcs.)

  • Share