platter 4

074 Platter 4 (50 pcs.)

Salmon Nigiri (2 pcs.)

Tuna Nigiri (2 pcs.)

Calamari Nigiri (2 pcs.)

Prawn Nigiri (2 pcs.)

Cucumber Mini Maki (6 pcs.)

Salmon Mini Maki (6 pcs.)

Grilled Salmon Maki (6 pcs.)

Spicy Tuna Maki (6 pcs.)

Salmon Tartar Maki (6 pcs.)

Super Crunchy Lover Maki (6 pcs.)

Seafood Deluxe Maki (6 pcs.)

 

  • Share