Platter E

075 Platter E (50 pcs.)

Salmon Nigiri (2 pcs.)

Tuna Nigiri (2 pcs.)

Squid Nigiri (2 pcs.)
Prawn Nigiri (2 pcs.)
Tuna Mini Maki (6 pcs.) Cucumber Mini Maki (6 pcs.) Salmon Avocado Maki (6 pcs.) Tempura Prawn Maki (6 pcs.) Tokyo Rainbow Maki (6 pcs.) Grilled Salmon Maki (6 pcs.) Spicy Tuna (6 pcs.)

  • Share